+ A | - A
 
 

På Svenska


FINLANDSAMYLOIDOSFÖRENING

 

Internet:www.suomenamyloidoosiyhdistys.fi

e-mail: samy@suomenamyloidoosiyhdistys.fi


Amyloidos, AGEL-amyloidos,eller Meretojas sjukdom.

Kan då hjälpa dig med att ge nyaste information om denna sjukdom .


Finland.

Det är möjligt att sjukdomen i Finland har fått sin början i Lammi i Tavastland redan under medeltiden. I dag förekommer den mest i Tavastland och Kymmenedalen, där spesiellt i Valkeala. Antalet personer med denna sjukdom uppskattas till  ungefär 1000.

I den sjuka personens organism bildas på vissa ställen ackumulationer av materia som kallas amyloid, och dessa orsakar med största sannolikhet de för sjukdomen typiska symtomen. De vanligaste symtomen angår ögonen och hyn eller är neurologiska. 

En ögonläkare kan diagnostisera  sjukdomen i hornhinnan tidigast i ungefär 20 – 30 års åldern, men själva gendefekten kan man påvisa med av synen och benägenhet till torra  och inflammerade ögon. Till sjukdomen är ofta även förknippad glaukom (grön starr). Som hysymtom förekommer ofta klåda och torrhet. Hyn kan så småningom bli slapp, tunn och spröd. Om nerver blir skadade kan följden bli att ansikts musklerna börjar hänga, ansiktsuttrycket blir stelt, och känseln i fingrarna blir svagare. Till sjukdomen kan också höra njur- och hjärtfunktionsstörningar. Sjukdomens symtom blir dock vanligtvis besvärliga först vid högre ålder. Betydligt värre blir situationen om båda föräldrarna har denna sjukdom. Möjligheten att barnet får sjukdomen är då större. Om det händer att barnet får  har rapporterat omförekommande av denna sjukdom (Japan,Iran).

förlindring av vissa symtom, såsom ögondroppar  och ögonoperationer, hyvård och ansiktsplastikkirurgi samt kirurgisk operation för att lossa nervtryck från handleden. Förening får som medlemsförmån bl.a. tidskriften "Suomen Potilas”, som även verkar som förenings informationskanal. Våren och under hösten, gemensamma möten och föreläsnings evanemang. Verksamheten vilar på frivillighet, men för att stöda sin verksamhet kan föreningen anhålla om understöd, arrangera basarer och ta emot donationer.

Man kanan sluta sig till föreningenper telefon,+ 358 45 8774411 (Tisdagar mellan kl. 18 - 20),och anmälningsblankett finns på  första gångendiagnostiserar att patient har Meretojas sjukdom: Ge patient DU, SOM HAR MERETOJAS SJUKDOM, berätta att du har sjukdomen och visa denna broschyr alltid när dugår till vilken som helst hälsoundersökning eller–vård.

 
SAMY Suomen Amyloidoosiyhdistys ry | Potilasyhdistys Meretojan tautia sairastavilleMobiili